Ryk Group

INVESTERAR I FRAMTIDEN
Läs mer
RYK ESTATE

Bygger och förvaltar kommersiella fastigheter

RYK INVEST

Investerar och utvecklar bolag

RYK VENTURES

Investerar i framtidens samhällslösare

OM RYK GROUP

RYK GROUP består av tre olika affärsområden. RYK ESTATE, RYK INVEST och RYK VENTURES.

Samtliga tre affärsområden investerar endast i projekt och bolag som har en tydlig vision om framtiden och att man genom sitt bolag eller projekt bidrar positivt till samhällets utveckling och hållbarhet. RYK GROUP kan både vara 100 % ägare av företag eller projekt, men kan även vara en partner där ett mindre ägande kan vara aktuellt. Gemensamt för samtliga projekt RYK GROUP investerar i är att bolagets ledning genom sin gedigna kunskap och erfarenhet om att bygga bolag och leda stora projekt skall ha en styrande funktion. Antingen genom styrelsearbete alternativt som en coachande funktion till ledningen och på så sätt ledsaga ledningen på en fortsatt rätt väg in i framtidens utmaningar och möjligheter.

"RYK GROUP skall verka på marknaden för en bättre framtid och endast investera i långsiktigt hållbara projekt både för bolagen, RYK GROUP och för samhället" - Ordförande Conny Ryk